Lås och säkerhet

Lås, GPS-trackers, Märk-DNA, Kätting, Wire m.m.